وب سایت شخصی مجيد صدرمجلسردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس مرضيه معاديخواه «موجود بما هو موجود» به عنوان موضوع فلسفة اولي در ارسطو و ابن سينا 5/11/1387
2 دکتري مريم سلطاني كوهانستاني بررسي تطبيقي مفهوم اشراق و جايگاه آن در افلاطون و ملاصدرا / تاريخ تصويب 26/2/91 / راهنماي مشترك در حال تکميل
3 فوق ليسانس اکرم اسمعيلي سلطاني نظر افلاطون در بارة « ادراک حسي» در محاورة ثئاي تتوس ناتمام
4 فوق ليسانس سيده زهرا حسيني اروس سقراطي - افلاطوني در دو محاورة مهماني و فايدروس 16/11/1388
5 فوق ليسانس اشرف کرامتي هفدران خدا در فلسفة افلاطون 24/3/1390
6 فوق ليسانس زهرا مصطفي زاده عدالت در فلسفه افلاطون 14/6/1390
7 فوق ليسانس محمود علي پناهي ويژگي هاي علم حصولي از ديدگاه علامه طباطبائي/مشاور 27/10/1390
8 فوق ليسانس طاهره تان ديالوگ و ديالکتيک در گادامر و افلاطون(محاورات سقراطي) در حال تکميل
9 فوق ليسانس شريفي بشارت بررسي تطبيقي رئيس مدينه ي فاضله از ديدگاه افلاطون و سهروردي / تاريخ تصويب 6/10/90 / راهنماي مشترك در حال تکميل
10 فوق ليسانس ليلا رشيدي آخرت شناسي و جايگاه آن در فلسفه افلاطون / تاريخ تصويب 17/5/91 در حال تکميل
11 فوق ليسانس پروانه آقائي معناي زندگي در فلسفه افلاطون / تاريخ تصويب 17/5/91 در حال تکميل
12 فوق ليسانس زهرا صالحي نظريه فضيلت در افلاطون و آموزه تكليف در كانت / تاريخ تصويب 17/5/91 / راهنماي مشترك در حال تکميل
13 فوق ليسانس عليرضا ارشادي فرد بعد عملي مثال خير در فلسفه هاي افلاطوني و ارسطوئي / تاريخ تصويب 17/5/91 / مشاوره در حال تکميل
14 فوق ليسانس حوا جامي بررسي عناصر آريستوفانسي فلسفه افلاطون / تاريخ تصويب 9/8/91 / مشاوره در حال تکميل
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد