وب سایت شخصی محمود صوفياني



ردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس ناصر خيري آگاهي در فلسفه جان سرل 1396
2 فوق ليسانس نسرين جعفرزاده رابطه آگاهي و جامعه 1397
3 دکتري وحيد پورغلامي فرد هستي شناسي اثر هنري در رومن اينگاردن 1398
4 دکتري سميه رفيقي بدن و عينيت در پديدارشناسي مرلوپونتي 1398
5 دکتري محسن باقرزاده مشکي باف بررسي مباني فلسفه حق و فلسفه سياست در ايده آليسم آلماني 1399
6 دکتري ندا محجل جايگاه بدن در زيبايي شناسي مرلوپونتي 1400
7 فوق ليسانس سعدي خواجه تاش هومو اولتراساپينس، بررسي ترم حيات و نظريه تکينگي ژنتيکي 1397
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد