وب سایت شخصی محمدعلي ميسميردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس صمد دادرس صوفياني ارزيابي چرخه حيات برخي محصولات زراعي الگوي کشت غالب کشت و صنعت مغان 1394/09/28
2 فوق ليسانس سليم محمدي طراحي و پياده سازي پايگاه داده مناسب براي مطالعات انرژي توليد محصولات کشاورزي 1395/03/16
3 فوق ليسانس رامين خوش اندام پيش بيني مصرف انرژي توليد محصولات آفتابگردان و گندم در شهرستان خوي 1395/05/23
4 فوق ليسانس محمد نوري اثرات زيست محيطي مديريت مرسوم ضايعات دامپروري استان آذربايجان شرقي: امکان سنجي بهبود آن در حال تکميل
5 فوق ليسانس هاتف اسبفروشاني امکان سنجي استفاده از انرژي بادي-خورشيدي براي تا.. در حال تکميل
6 دکتري زينب رمداني تحليل و بهينه سازي فرآيند توليد محصولات لبني با روش هاي هوشمند مبتني بر مديريت مصرف انرژي و ارزيابي چرخه حيات؛ مطالعه موردي: شهرستان کرمانشاه در حال تکميل
7 دکتري محسن ثغوري مدلسازي و بهينه سازي هضم بي هوازي حالت جامد ضايعات آلي در حال تکميل
8 دکتري ابراهيم زارعي شهامت طراحي و ساخت دروگر رديف ساز جو علوفه اي خشک کردني براي مزارع کوچک با رويکرد افزايش کارايي انرژي در حال تکميل
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد