وب سایت شخصی محمد علي بادامچي زادهردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس رويا رنگارنگي حكم اباد خطايابي سيستمهاي پيشامد گسسته با استفاده از شبكه هاي پتري هيبريد 1390/6/16
2 فوق ليسانس مريم کوزه گر اعتبار سنجي رفتار انساني با استفاده از شبکه هاي پتري فازي 1389/6/29
3 فوق ليسانس مهسا حسين پور طراحي کنترلرهاي فازي با استفاده از الگوريتم ژنتيک بهبود يافته 1390/6/20
4 فوق ليسانس پريسا نيکدل بهبود کارايي کنترل‌کننده‌هاي فازي تاکاجي سوگنو با رويکرد مجموع مربعات 1390/11/18
5 فوق ليسانس مهسا صنعتي زاده ارايه يک روش الويت بندي براي زمان بندي پروژه هاي چندگانه با در نظر گرفتن محدوديت ماشين الات 1391/4/6
6 فوق ليسانس آيسا جعفري فرمند حذف آرتيفکت هاي سيگنال EEG با استفاده از شبکه هاي عصبي 1390/6/20
7 فوق ليسانس دنيا آشتياني حقيقي يک رويکرد فازي پتري براي حل مسائل زمانبندي 1391/4/6
8 فوق ليسانس جعفر طاووسي شناسايي کلاسي از سيستمهاي ديناميکي غيرخطي با شبکه هاي عصبي فازي 1390/5/5
9 فوق ليسانس سجاد بدلخاني طراحي کنترل کننده هوشمند بر اساس دنبال کردن تصويري سه بعدي 1391/6/8
10 فوق ليسانس سعيد پزشکي رويکرد جديدي جهت بهبود کارايي کنترلرهاي تطبيقي مدل آزاد 1390/10/21
11 فوق ليسانس فرناز قنبرپور طراحي کنترل کننده تطبيقي مدل مرجع براي سيستم‌هاي خطي پيوسته با تاخير 1391/6/15
12 فوق ليسانس دنيا نوجوان زاده طراحي کنترل کننده تطبيقي مقاوم براي سيستمهاي ديناميکي نامعين 1391/11/2
13 فوق ليسانس افشار شمسي جوکندان طراحي کنترل کننده عصبي فازي نوع دو براي بازوي انعطاف پذير 1392/6/20
14 فوق ليسانس امير امين زاده قوي فکر کنترل غيرخطي سيستم‌هاي Teleoperation داراي ساختار هپتيک و کاربرد آن در جراحي از راه دور 1391/6/15
15 فوق ليسانس حميد نوري سولا شناسايي كلاسي از سيستمهاي هيبريدي غيرخطي 1392/6/12
16 فوق ليسانس حسين قاسم زاده ابلي بررسي پايداري كنترلر جدول بندي بهره براي سيستمهاي غيرخطي 1392/11/12
17 فوق ليسانس سميرا منصورزاده اشكاني كنترل تطبيقي كلاسي از سيستمهاي غيرخطي با استفاده از منطق فازي TSk 1392/11/15
18 فوق ليسانس حسين كميجاني طبقه بندي سيگنالهاي الكتريكي مغزي در سيستمهاي واسط مغز – كامپيوتر توسط شبكه‌هاي نروفازي 1392/11/9
19 دکتري نازيلا نيکدل استفاده از رابط مغز-کامپيوتر براي کنترل سيستم اپراتور راه دور با رويکرد کنترل تطبيقي 1395/4/28
20 دکتري مريم کوزه گر تعيين استراتژي ربات هاي فريبکار بر اساس بازي هاي فازي 1394/6/11
123
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد