وب سایت شخصی بهزاد مظفري تازه کندردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس علي اسدي تخمين کانال بي سيم با استفاده از تبديلويولت در استاندارد IEEE 802.16 1391/06/15
2 فوق ليسانس فاطمه اصغري آژيري کاهش پارامتر PAPR با استفاده از ... 1392/06/15
3 فوق ليسانس حميرا رهبري کاهش پارامتر PAPR با استفاده از تکنيک هاي هيبريدي 1392/06/15
4 فوق ليسانس منيره حيدرپور باقري کاهش پارامتر PAPR با استفاده از تکنيک هاي غير خطي DSNT در حوزه ويولت 1392/06/13
5 دکتري صابر ميمنت آبادي 0 در حال تکميل
6 فوق ليسانس پيمان محمودي بيرون تخمين توزيع شده در شبکه هاي حس گري بي سيم خوشه اي با استفاده از تبديل ويولت به منظور کاهش توان مصرفي شبکه 1389/10/19
7 فوق ليسانس حسن محمد نوازي نگاشت سيگنال براي مدولاسيون کد شده بيت لاگذاري با دي کدينگ تکراري در حال تکميل
8 دکتري توحيد يوسفي رضايي بازسازي وفقي در حوزه Compressive Sensing با در نظر گرفتن سيگنال اسپارس متغير با زمان در حال تکميل
9 دکتري امير رستگارنيا تخمين تطبيقي توزيع شده در شبکه هاي سنسوري بي سيم با در نظر گرفتن قابليت اعتماد مشاهدات و محدوديت پهناي باند در حال تکميل
10 فوق ليسانس فريد بوذرجمهري بهبود پارامترهاي شبکه هاي خودرو بي سيم در حال تکميل
11 فوق ليسانس محمد عاشوري گل رودباري تخمين پارامترهاي DOA بر مبناي روش زيرفضا با استفاده از تبديل ويولت 1389/11/18
12 دکتري اعظم خليلي 0 در حال تکميل
13 دکتري افشين ميلاني 0 در حال تکميل
14 فوق ليسانس سجاد ضيائي اميري طراحي MAC با پارامترهاي QoS بهبود يافته در شبکه هاي مش بي سيم 1389/11/18
15 فوق ليسانس مهران پور محمد عبدالهي روش دسترسي به محيط مشترک براساس گروه بندي براي شبکه هاي حسگري بي سيم ZigBee 1389/06/28
16 فوق ليسانس سيد هادي سيد معصوميان چرندابي طراحي توام کدگذاري شبکه و نحوه دسترسي به محيط با throughput بهينه در شبکه هاي بي سيم Ad Hoc 1389/03/19
17 فوق ليسانس علي نبي زاده گنگ رج بررسي و تعميم Multi Relay Parity Forwarding 1388/11/21
18 فوق ليسانس جعفر راثي کاهش حجم و پيچيدگي محاسباتي الگوريتم هاي تطبيقي در فيلترهاي وفقي با استفاده از انتخاب ضرايب فيلتر 1388/10/23
19 فوق ليسانس شبنم افکاري فشرده سازي اطلاعات با استفاده از تبديل ويولت و کاربردهاي آن در سيگنال هاي ECG 1388/11/20
20 فوق ليسانس علي قلي پور تبديل متن به گفتار با استفاده از تبديل ويولت 1387/12/03
12
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد