وب سایت شخصی محمد سلماسي زادهردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس محمد امين نژد نجفيان سمت گيريهاي سياسي مجلس اول شوراي ملي 1389
2 فوق ليسانس راضيه جمشيدي وند زندگي سياسي محمد ساعد مراغه ايي 1389
3 فوق ليسانس جاسم توقي زندگاني و آثار و احوال جواهر لعل نهرو 1389
4 فوق ليسانس حميرا ضرغامپور بوير احمدي روابط فرهنگي ايران و فرانسه در سده 19 1390
5 فوق ليسانس عادل رزاقي بررسي دوگانگي انديشه هاي ترقي خواهانه و رفتار سياسي ناصر الدين شاه قاجار 20/4/1391
6 فوق ليسانس زيبا مظفري الگوهاي فرهنگي ايرانيان به نقل از سفرنامه هاي غير انگليسي سده 19 1391
7 فوق ليسانس مسعود طرزمني نقد و بررسي گزارشهاي سياحان و سفراي انگليسي از جامعه و فرهنگ ايران عصر ناصري 1391
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد