وب سایت شخصی محمد علي طينتيردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس سروش دانشي حسگري فشرده وفقي مبتني بر بلوک بندي براي سيگنال الكتروکارديوگرام توسط يادگيري بيزين در حال تکميل
2 فوق ليسانس بهروز چاخرلو افزايش مقاومت واترمارکينگ مبتني بر ويولت با استفاده از روش هاي بهينه سازي در حال تکميل
3 فوق ليسانس عليرضا زينالي اعظم حسگري فشرده ترتيبي براي بازسازي پيوسته سيگنال بر اساس پنجره لغزان متغير با زمان در شبكه هاي حسگري بي سيم در حال تکميل
4 فوق ليسانس وحيد کرمي آشکارسازي مقاوم کور چندکاربره در سيستم هاي چندورودي-چندخروجي در حال تکميل
5 فوق ليسانس پريا محمدزاده حصار تخمين موقعيت گره هاي حسگري در شبکه هاي حسگري بي سيم با استفاده از الگوهاي مکان يابي در حال تکميل
6 فوق ليسانس رضا ابراهيمي انتخاب زير توپولوژي بهينه در شبکه هاي سنسوري بي سيم براي تخمين پارامترهاي شبکه بهمن 1395
7 فوق ليسانس سيده نسيم عدناني کاهش مصرف انرژي در شبکه هاي حسگري بي سيم به روش کم کردن ارتباطات ميان حسگرها با استفاده از حسگري قشرده شهريور 96
8 فوق ليسانس فاطمه قاسم پور تخمين پارامترهاي هدف متحرک در شبکه هاي حسگري بي سيم با استفاده از تخمين هاي آماري و تکنيک هاي وفقي در حال تکميل
9 دکتري قنبر آذرنيا الگوريتم بازسازي دريافت فشرده مشارکتي و توزيع شده در شبکه هاي سنسوري بي سيم در حال تکميل
10 دکتري علي دادرس طراحي روش استخراج ويژگي مبتني بر گراف عليت
11 دکتري احسان اوليايي بازيابي حسگري فشرده با استفاده از کدهاي LDPC در حال تکميل
12 دکتري حميد شيري فيلترينگ تطبيقي تنک توزيع شده در شبکه هاي سنسوري (استاد مشاور: دکتر سبلان دانشور) در حال تکميل
13 دکتري مهرراد مهركام بازسازي سيگنال هاي با الگوي تنكي مشابه و مبتني بر منيفلد از بردارهاي اندازه گيري چندگانه (استاد مشاور: دكتر توحيد يوسفي رضايي) در حال تکميل
14 دکتري سحرانه قائمي مدل سازي رفتار انسان هنگام رانندگي تحت شرايط تنش زا با استفاده از منطق فازي (استاد راهنما: دکتر سهراب خانمحمدي) 1389
15 دکتري ياشار نادراحمديان يادگيري وفقي ديکشنري بيش کامل براي نماش اسپارس سيگنال ها (استاد مشاور: دکتر ميرجواد موسوي نيا) 1394
16 دکتري اعظم خليلي تخمين تطبيقي توزيع شده در شبکه هاي سنسوري بيسيم با توپولوژي متغير با زمان و در نظر گرفتن شرايط کانال (استاد مشاور: دکتر بهزاد مظفري تازه کند) 1390
17 دکتري امير رستگارنيا تخمين تطبيقي توزيع شده در شبکه هاي سنسوري بي سيم با در نظر گرفتن قابليت اعتماد مشاهدات و محدوديت پهناي باند (استاد مشاور : دکتر بهزاد مظفري تازه کند) 1390
18 دکتري محمد حسين ظريفي طراحي ورودي تطبيق پذير براي دريافت سيگنال هاي عصبي از يک ارايه پرظرفيت از الکترودهاي قابل جاگذاري در بدن (استاد راهنما: دکتر جواد فرونچي) 1388
19 فوق ليسانس شيوا آقاپور آناليز و ارائه الگوريتمي براي افزايش رزولوشن سيگنال ها بر اساس تبديل ويولت در حال تکميل
20 فوق ليسانس امير اصلان حق ره .مدلسازي و آناليز تاخير در شبكه هاي حسگر بي سيم در حال تکميل
1234
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد