وب سایت شخصی محمد علي طينتيردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 دکتري حميد شيري فيلترينگ تطبيقي تنک توزيع شده در شبکه هاي سنسوري (استاد مشاور: دکتر سبلان دانشور) در حال تکميل
2 دکتري مهرراد مهركام بازسازي سيگنال هاي با الگوي تنكي مشابه و مبتني بر منيفلد از بردارهاي اندازه گيري چندگانه (استاد مشاور: دكتر توحيد يوسفي رضايي) در حال تکميل
3 دکتري ياشار نادراحمديان يادگيري وفقي ديکشنري بيش کامل براي نماش اسپارس سيگنال ها (استاد مشاور: دکتر ميرجواد موسوي نيا) 1394
4 دکتري اعظم خليلي تخمين تطبيقي توزيع شده در شبکه هاي سنسوري بيسيم با توپولوژي متغير با زمان و در نظر گرفتن شرايط کانال (استاد مشاور: دکتر بهزاد مظفري تازه کند) 1390
5 دکتري امير رستگارنيا تخمين تطبيقي توزيع شده در شبکه هاي سنسوري بي سيم با در نظر گرفتن قابليت اعتماد مشاهدات و محدوديت پهناي باند (استاد مشاور : دکتر بهزاد مظفري تازه کند) 1390
6 دکتري سحرانه قائمي مدل سازي رفتار انسان هنگام رانندگي تحت شرايط تنش زا با استفاده از منطق فازي (استاد راهنما: دکتر سهراب خانمحمدي) 1389
7 دکتري محمد حسين ظريفي طراحي ورودي تطبيق پذير براي دريافت سيگنال هاي عصبي از يک ارايه پرظرفيت از الکترودهاي قابل جاگذاري در بدن (استاد راهنما: دکتر جواد فرونچي) 1388
8 دکتري بهزاد مظفري تازه کند جداسازي کور سيگنال هاي منبع صحبت از سيگنال هاي مرکب ( استاد مشاور : دکتر علي آقا گل زاده ) 1386
9 دکتري ميرجواد موسوي نيا آشکارسازي لبه ها با استفاده از تبديل موجک (استاد راهنما: دکتر علي آقاگل زاده) 1380
10 فوق ليسانس شيوا آقاپور آناليز و ارائه الگوريتمي براي افزايش رزولوشن سيگنال ها بر اساس تبديل ويولت در حال تکميل
11 فوق ليسانس امير اصلان حق ره .مدلسازي و آناليز تاخير در شبكه هاي حسگر بي سيم در حال تکميل
12 فوق ليسانس محمدرضا قويدل اقدم نمونه برداري وفقي از تصوير ام. ار. اي براي استفاده در حسگري فشرده در حال تکميل
13 فوق ليسانس وحيد آسايش مکان يابي منابع توليد کننده سيگنال هاي الکتروانسفالوگرام مغز مبتني بر ICA (استاد مشاور: دکتر سبلان دانشور) در حال تکميل
14 فوق ليسانس ناصر آقايي مکان يابي گره ها در شبکه هاي حسگري بي سيم بر اساس AoA در محيط هاي غير خط ديد مستقيم(NLOS) (استاد مشاور: دکتر بهزاد مظفري تازه کند) 1394
15 فوق ليسانس اسکندر اسدزاده تخمين تطبيقي توزيع شده در شبکه هاي سنسوري بي سيم با ضرايب ترکيب بهينه و در نظر گرفتن شرايط کانال (استاد مشاور:دکتر امير رستگارنيا) 1394
16 فوق ليسانس رشيد قرباني افخمي تشخيص بيماري هيپرتروفي بطن چپ با استفاده از سيگنال ECG و بر اساس اطلاعات آماري مرتبه بالا (استاد مشاور :دکتر توحيد يوسفي رضايي) 1393
17 فوق ليسانس عبدالستار الله بخش تشخيص بيماري فلاتر دهليزي با استفاده از سيگنال ECGمبتني براطلاعات آماري مرتبه بالا (استاد مشاور:دکتر توحيد يوسفي رضايي) 1393
18 فوق ليسانس حسين رعنايي تشخيص تغييرات ناهماهنگ ضربان قلب با استفاده از سيگنال ECGمبتني براطلاعات زمان فرکانس (استاد مشاور: دکتر بهزاد مظفري تازه‌کند) 1393
19 فوق ليسانس قنبر آذرنيا تخمين تطبيقي توزيع شده در شبکه‌هاي سنسوري بي‌سيم با طول فيلتر متغير و در نظر گرفتن شرايط کانال (استاد مشاور :دکتر بهزاد مظفري تازه‌کند) 1392
20 فوق ليسانس رقيه محمدلو تخمين تطبيقي توزيع شده در شبکه¬هاي سنسوري بي¬سيم با در نظر گرفتن ضريب¬گام متغير (استاد مشاور:دکتر اعظم خليلي) 1392
123
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد