وب سایت شخصی ناصر صدقيردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس مرتضي حسيني بررسي ساختار اجتماعي شهر تبريز بر اساس نظريه شهر وبر بهمن 88
2 فوق ليسانس ناهيد باقري بررسي وضعيت علوم ديني در عصر سلجوقي بهمن 88
3 فوق ليسانس سميه سيفي تحولات قفقاز در عصر سلجوقي بهمن 88
4 فوق ليسانس عمر فروغي علل و زمينه هاي انقلاب1949چين بهمن 1389
5 فوق ليسانس عبدالحسين ميرزايي نقش جريان فکري مارکسيسم-لنينيسم در تاريخ نگاري ايران 1390شهريور
6 فوق ليسانس محمد امين اميني جايگاه راه دريايي ادويه در مناسبات تجاري جهان اسلام (قرن5-7هجري) شهريور1390
7 فوق ليسانس بهرامي محمد رويکردي انتقادي به افکار و انديشه هاي کاتوزيان و علمداري در مطالعات تاريخي ايران بهمن90
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد