وب سایت شخصی حسين نويدردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس سعيد ابراهيمي ارزيابي آزمايشگاهي بذرکارها با استفاده از روش آناليز تصوير بهمن 85
2 فوق ليسانس رويا حسنخاني درجه بندي كمي و كيفي محصول سيب زميني با استفاده از تكنيك ماشين بينايي تيرماه 88
3 فوق ليسانس عادل طاهري طراحي و ساخت حسگر افت دانه در عقب كمباين بهمن88
4 فوق ليسانس مرجان نوروزي امکان سنجي تصحيح خطاي گيرنده دستي GPS با استفاده از يک گيرنده ثابت تيرماه89
5 فوق ليسانس علي رمضاني طراحي مجدد جعبه دنده تراكتور MF285 جهت دستيابي به سرعت هاي خزشي 88
6 فوق ليسانس نسار محمدي طراحي و روش ساخت ماشين برداشت دستي برنج 89
7 فوق ليسانس دايان درخشنده طراحي و روش ساخت ماشين بسته بند پشت كمبايني 89
8 فوق ليسانس بهنام رضايي بررسي امكان افزايش افزايش ظرفيت انتقال توان در كمباين سهند S68 87
9 فوق ليسانس امير عباس بختياري تعيين الگوي تردد مزرعه اي ماشين با بکارگيري الگوريتم بهينه سازي کلوني مورچگان 6/90
10 فوق ليسانس منصوره مظفري طراحي و روش ساخت ماشين برداشت هويج مناسب مزارع کوچک 80
11 فوق ليسانس ليلي محمودي گرگري طراحي و روش ساخت دماغه برداشت گياهان آبزي تالاب انزلي(مشاور) 83
12 فوق ليسانس سحر مقدم هريس بررسي و اريابي روشهاي برداشت گندم در استان آذربايجانشرقي(مشاور)
13 فوق ليسانس ابراهيم همتي تاثير رقم، رطوبت و مراحل تبديل بر ميزان ضايعات برنج در فرآيند تبديل شلتوک به برنج سفيد 88
14 فوق ليسانس مهرداد صفرپور مدلسازي هزينه ماشين هاي برداشت نيشكر در شركت كشت و صنعت دعبل خزاعي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي شهريور 90
15 فوق ليسانس هادي کريمي ارزيابي آزمايشگاهي دقيق کارها با استفاده از روش صوتي شهريور91
16 فوق ليسانس سينا خليل وند بهروزيار بررسي ميزان ارتعاشات عقب کمبايندر شرايط مختلف مزرعه شهريور92
17 فوق ليسانس حسين مزرعه لي تعيين پارامترهاي طراحي يک نوع موزع نيوماتيک جديد شهريور92
18 فوق ليسانس جواد داداش زاده طراحي دقيق‏کار نيوماتيک پشت¬تراکتوري بدون سيستم مکنده مرکزي يهمن 91
19 فوق ليسانس حامد بقال اصغري طراحي و روش ساخت دستگله بسته بندي هلو بهمن 92
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد