وب سایت شخصی کتايون نفوذيردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس عاطفه کريمي پاشاکي مطالعه اثر جلبک ارگوسان بر سيستم ايمني غير اختصاصي در موکوس پوست ماهي قزل آلاي رنگين کمان ((Oncorhynchus mykiss 90.5.26
2 فوق ليسانس مهيار صابري حسن آبادي بررسي فراواني سقط جنين هاي بروسلائي در گوسفنداري هاي اطراف تبريز با روش هاي PCR و ELISA 90.12.22
3 فوق ليسانس آنوشا سعيدان بررسي حضور م پلي مورفيسم ژن هاي sopE, aroA,hilA, galE در 4 سويه استاندارد و 4 ايزوله محلي سالمونلا تايفي موريوم و سالمونلا انترايتيديس به کمک PCR و PCR-RFLP 91.6.15
4 فوق ليسانس ياسمن افرازه کلون کردن ژن هاي sopE, aroA, hilA, galE و بررسي تاثير آنها در رده هاي سلول هاي THP-1 (مونوسيت، ماکروفاژ و اپي تليال کولون در پي برخورد با LPS سالمونلا تايفي موريوم و سالمونلا انترايتيديس 91.6.19
5 فوق ليسانس فاطمه چهرآرا لفمجاني مطالعه اثر جلبک ارگوسان پرتودهي شده با اشعه گاما بر سيستم ايمني غير اختصاصي در موکوس پوست ماهي قزل آلاي رنگين کمان 91.5.21
6 فوق ليسانس مرجان اهراب فرشبافي تاثير عصاره تام فاقد کافئين چاي سبز برسيستم ايمني غير اختصاصي در موکوس پوست ماهي قزل آلاي رنگين کمان 90.10.14
7 فوق ليسانس آلاله رخشان پور شناسايي استافيلوکوکوس هاي جدا شده از ورم پستان هاي تحت باليني گاو به وسيله الگوهاي پروتئيني، مقاومت آنتي بيوتيکي و پروفيل پلاسميدي در گاوداري هاي اطراف تبريز 90.6.21
8 فوق ليسانس پريسا فروتني بررسي فراواني سقط جنين هاي لپتوسپيرايي در گوسفنداري هاي اطراف تبريز با روش هاي PCR و MAT 91.12.23
9 فوق ليسانس طيبه فاخري شناسايي نوكارديا آستروئيدس (Nocardia asteroids) در ماهي هاي اكواريومي آب شيرين بيمار به روش PCR در حال تکميل
10 فوق ليسانس کيوان طه پور مطالعه اثر باكتري كشته شده Gordonia bronchialis بر سيستم ايمني غيراختصاصي در ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Onchorhynchus mykiss در حال تکميل
11 فوق ليسانس عليرضا مخلوقي تاثير جيره هاي غني شده با دو سويه مختلف ساکاروميسس سروزيه بر سيستم ايمني غير اختصاصي و مقاومت در برابر بيماري در ماهي قزل آلاي رنگين کمان 92/11/18
12 فوق ليسانس مهدي سيف احمدي شناسايي مايکوباکتريوم ها در ماهيان آکواريومي در تبريز به روش کشت باکتريايي و PCR 90/6/30
13 فوق ليسانس طيبه فاخري شناسايي باکتري نوکارديا در ماهي هاي آکواريومي آب شيرين بيمار به روش PCR 92/6/13
14 فوق ليسانس اسما اعزازي مطالعه اثرباکتري کشته شده ديتزيا مريس برسيستم ايمني ماهي قزل آلاي رنگين کمان در حال تکميل
15 فوق ليسانس صونا خدير شربياني مطالعه اثرباکتري کشته شده تسوکامورلا اينکونينسيس برسيستم ايمني ماهي قزل آلاي رنگين کمان در حال تکميل
16 فوق ليسانس منيره فلسفي اثرات ايکتيوفتيريوس مولتي فيليس پرتودهي شده با اشعه گاما و پوشش دهي شده با نانوذرات فسفات کلسيم بر پاسخ هاي ايمونولوژيک در موکوس پوست ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) در حال تکميل
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد