وب سایت شخصی محمد رضا پور محمديردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 دکتري علي مصيب زاده انتظام فضايي با محله- نمونه موردي شهر تبريز 1387
2 دکتري نادر زالي آينده نگاري توسعه منطقه اي با رويکرد برنامه ريزي سناريو مبنا 1388
3 دکتري محمد رضا کرمي ارزيابي خطر زلزله و ميزان آسيب پذيري شهرها با استفاده از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي :تبريز) 1391
4 دکتري عيسي پيري تبيين علمي نقش ،اندازه و مديريت شهري بر افزايش کارائي شهر 1390
5 دکتري سيروس جمالي بررسي تاثير گونه شناسي مسکن بر مورفولوژي شهر-مطالعه موردي کلانشهر تبريز 1391
6 دکتري مجيد بهشتي روي تحليلي بر موقعيت مکاني تفرجگاهاي شهري در ايران شهريور 139
7 دکتري محمد علي صفرلويي تحليل نابرابريهاي اجتماعي مناطق شهري اورميه شهريور1391
8 فوق ليسانس سعيد خوب آيند روشهاي تامين مسکن گروههاي کم درآمد شهري در ايران (نمونه موردي تبريز) 1379
9 فوق ليسانس احمد خليل نژاد بررسي قوانين و مقررات خانه سازي و ساز و کارهاي رسيدگي به تخلفات ساختماني در شهر تبريز 1380
10 فوق ليسانس احمد اميري رهنماي بررسي آپارتمان نشيني در تبريز و ارزيابي مجتمع¬هاي مسکوني آپارتماني 1380
11 فوق ليسانس سجاد رجبي ارزيابي نحوه استقرار پايانه¬هاي مسافربري برون شهري (مطالعه موردي: شهر تبريز) 1380
12 فوق ليسانس لقمان يوسفي ارزيابي کاربري اراضي شهري مطابق شاخصهاي چندگانه (مطالعه موردي پيرانشهر) 1381
13 فوق ليسانس فريدون نورمحمدي طرح هاي هادي شهري از تئوري تا عمل (نمونه موردي: شهر کيان) 1381
14 فوق ليسانس حسن هوشيار برنامه ريزي توسعه فيزيکي شهرهاي ميانه اندام 1381
15 فوق ليسانس يوسف محمدزاده بررسي ملاحظات برنامه¬ريزي و طراحي در مجتمع¬هاي مسکوني تبريز 1382
16 فوق ليسانس محمدرضا کرمي مکانيابي هنرستانهاي فني حرفه اي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي تبريز) 1382
17 فوق ليسانس محمد صيفي بررسي رشد شهر نشيني و توسعه فيزيکي شهر مورد نمونه شهر نيشابور 1382
18 فوق ليسانس يوسف محمدزاده ارزيابي ملاحظات شهرسازي و احداث مجتمع¬هاي مسکوني تبريز مجتمع هاي گلپارک، شفيع زاده، شهيد رجايي و کوثر 1382
19 دکتري رسول قرباني تراکم و سازماندهي فضاهاي شهري (مطالعه موردي: تبريز) 1383
20 فوق ليسانس ابوالفضل قنبري بررسي مشکلات و نارسائيهاي مبلمان شهري با تاکيد بر مسيرهاي عابر پياده (مطالعه موردي تبريز) 1383
123456
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد