وب سایت شخصی رضا دهقانيردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس مصطفي مشيمشاوي علل واگرايي و تجزيه اعراب از امپراتوري عثماني تير 1392
2 فوق ليسانس مراد مرادي جنگهاي عصر شريعت در قفقاز شمالي در قرن نوزده و اوايل قرن بيستم تير 1392
3 فوق ليسانس آرش مصطفي پور بررسي روند انحلال كمپاني هند شرقي انگليس و انضمام رسمي هند به قلمرو انگلستان خرداد 1391
4 فوق ليسانس عادل صادقي تأثير گذاري مستعمره هند در انقلاب صنعتي انگليس تير 1391
5 فوق ليسانس اكبر كاظم زاده وضعيت عمومي اقليت هاي ديني(مسيحيان، يهوديان،زرتشتيان و صابئيان)در دوره آل بويه خرداد1391
6 فوق ليسانس فاطمه قاسمي خويي خاندان دنبلي و نقش آن در عرصه فرهنگ و اجتماع ايران عصر قاجار شهريور 91
7 فوق ليسانس برهان عباسي بررسي تاريخ مسيحيت در بين النهرين شمالي از ابتدا تا قرن هفتم ميلادي آذر1392
8 فوق ليسانس اعظم اکبري نژاد مطالعه تطبيقي رابطه امنيت فردي با توسعه اجتماعي در ايران و ژاپن در قرن نوزدهم بهمن 1392
9 فوق ليسانس رقيه اصغري بررسي مهاجرت نخبگان سياسي و فرهنگي ميان ايران و عثماني در دوره¬ي صفويه آذر 1392
10 فوق ليسانس حسن محيط ابراهيم سرايي بررسي روابط ايران و آلمان در دوره قاجار تا پايان جنگ جهاني اول دي 1392
11 فوق ليسانس فريبرز محمدخاني نقش تهاجمات خارجي و گسست هاي تاريخي ، فرهنگي در عدم شکل گيري پديده دولت ـ ملت در افغانستان شهريور 93
12 فوق ليسانس شفيع احمدي بررسي روابط ايلات کرد آذربايجان با دولت قاجار با تأکيد بر ايل منگور دي 1393
13 فوق ليسانس هستي سليماني نقش سفيران در روابط بين صفويان و عثمانيان بهمن 1393
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد