وب سایت شخصی رسول قربانيردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 دکتري پري شکري فيروزجاه ارزيابي ميزان پايداري توسعه کلانشهر تبريز با تاًکيد بر کاربري اراضي شهري 1389/06/31
2 دکتري ابوالقاسم تقي زاد فانيد مطالعه وارزيابي کارکرد شهر جديد سهند در جذب سر ريز جمعيت مادر شهر تبريز-استاد مشاور 1389/11/25
3 دکتري مجيد بهشتي روي تحليلي بر موقعيت مکاني تفرجگاه هاي شهري در ايران، با تأکيد بر تفرجگاه هاي شهري تبريز 1391/06/15
4 دکتري منصور ملکي راهبرد توانمند سازي در سکونتگاه‌هاي غيررسمي شهر سنندج 1392/11/19
5 دکتري حسن محمودزاده ارزيابي و تحليل اکولوژيک توسعه فضايي کلانشهر تبريز 1393/09/25
6 دکتري ميترا عظيمي تحليل و ارزيابي الگوي تامين مالي شهرداري ها و آثار آن بر پايداري شهري -کلانشهر مشهد 1393/05/05
7 دکتري فيروز جعفري تحليل و مدل سازي تراكم ساختماني در محله هاي مسكوني با رويكرد توسعه پايدار محله اي 1393/04/15
8 دکتري نعيمه تركمن نيا آينده پژوهي الگوي گسترش سكونتگاههاي غير رسمي در كلانشهر مشهد 1397/03/20
9 دکتري راضيه تيموري الگوسازي ساختار الکولوژيکي توسعه فضاي سبز شهري با رويکرد آينده پژوهي (مطالعه موردي: کلانشهر تبريز) 1395/01/28
10 دکتري سونيا کرمي آينده پژوهي تقاضاي مسکن شهري در انطباق با تحولات ساختاري جمعيت (مورد مطالعه کلانشهر تبريز) 1399/08/20
11 دکتري رحيم غلامحسيني تحليل تأثير فرم شهري بر رفتار سفر و شکل‌گيري شهر کم‌کربن مطالعه موردي: کلانشهر تبريز 1399/06/30
12 دکتري نادر زالي آينده‌نگاري توسعه منطقه‌اي با رويکرد برنامه‌ريزي سناريو مبنا (نمونه موردي: استان آذربايجان شرقي) 1388/04/20
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    دروس


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد