وب سایت شخصی عبدالرضا واعظي هيرردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس محمد سليلي بررسي آلودگي احتمالي نيترات در آبخوان دشت تبريز 91/11/24
2 فوق ليسانس مهري تبرمايه تعيين پتانسيل آلودگي ذاتي و ويژه آبخوان دشت تبريز 92/11/18
3 فوق ليسانس سيمزر محمدي بررسي آلودگي هاي احتمالي ناشي از قبرستان وادي رحمت در آبهاي زيرزميني اطراف منطقه 92/11/20
4 فوق ليسانس حامد پيري ليواري مطالعه آلودگي آب زيرزميني به فلزات سنگين در محدوده ي معدن مس –موليبدن سونگون 92/11/20
5 فوق ليسانس طاهره محمدزاده بررسي پتانسيل منابع آب زيرزميني در سازندهاي سخت حوضه هاي آبريز استان اردبيل (مطالعه موردي حوضه باليخلو چاي، سرشاخه صائين) 1393/11/18
6 فوق ليسانس ناهيد زروش هيدروژئولوژي و مدل توسعه کارست در چشمه هاي سراب و سياه گاو آبدانان 93/06/20
7 فوق ليسانس فاطمه صفري ولندران طراحي شبکه پايش آب زيرزميني براي مجتمع پالايشگاه و پتروشيمي تبريز 1393/10/27
8 فوق ليسانس وحيده عزيزان آلانق شبيه سازي عددي انتقال بنزن و MTBE در آب زيرزميني دشت خوي ناشي از نشت احتمالي از مخازن نفت خوي 1393/11/20
9 فوق ليسانس سميه عقيلي بررسي غلظت فلزات سنگين در رسوب رودخانه هاي سونگون و پخير در محدوده معدن سونگون، آذربايجان شرقي 1393/11/14
10 فوق ليسانس نعيمه اسماعيل نيا بررسي علل و مکانيسم نشت آب از تکيه گاههاي سد خاکي قوسي آغ چاي 1393/11/15
11 فوق ليسانس يونس جودت سعيدآباد بررسي احتمال نشت آلاينده از مخزن و جناحين سد باطله در معدن مس-موليبدن سونگون 1393/11/13
12 فوق ليسانس محمدباقر بيانلو بررسي پاکسازي هيدروکربن‌هاي نفتي آلاينده آب زيرزميني با استفاده از موانع فعال در يک مدل آزمايشگاهي 94/11/20
13 فوق ليسانس بتول عزيزي ارائه راهکارهاي تيمار و تصفيه زهاب معدني اسيدي دره پخير، معدن سونگون 94/11/18
14 فوق ليسانس حامد جعفريان تعيين حريم کيفي و مرزهاي هيدروژئولوژيکي رودخانه شهرچاي (اروميه) 95/05/31
15 فوق ليسانس ساناز قباديان بررسي آلودگي آبخوان محدوده پالايشگاه شازند توسط آلاينده هاي نفتي و طراحي شبکه پايش آب زيرزميني براي منطقه 94/11/07
16 فوق ليسانس محمد رنجدوست بررسي آلودگي¬هاي هيدروکربني خاک و آب سطحي در محدوده پالايشگاه شازند اراک و طراحي شبکه بهينه پايش خاک و آب سطحي 94/11/19
17 فوق ليسانس مرتضي وفادار مبارکه هيدروژئولوژي و پتانسيل يابي منابع آب زيرزميني موجود در واحدهاي کارستيک و سازند سخت کوه مورو- صوفيان، آذربايجان شرقي 94/11/18
18 فوق ليسانس شعيب بختياري پاکسازي آلاينده هاي هيدروکربني آبخوان پالايشگاه بندرعباس در مقياس پايلوت 95/11/24
19 فوق ليسانس ساناز علي نسب بررسي آلاينده هاي نفتي آبخوان محدوده پالايشگاه کرمانشاه و طراحي شبکه پايش آب زيرزميني 95/11/20
20 فوق ليسانس منصوره محمدزاده شناخت آلاينده هاي هيدروکربني در آبخوان پالايشگاه بندرعباس و مدلسازي عددي انتقال آلاينده¬ها 95/11/26
12
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد