وب سایت شخصی عباس رأفتردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس خديجه حيدري تاثير GnRH و پروپيلن گليکول بر روي باروري گوسفندان 27/6/89
2 فوق ليسانس نسترن آهنگران رجبي برآورد پارامترهاي ژنتيکي بيماريهاي شايع در گاو هلشتاين 1390
3 فوق ليسانس سحر نقشينه بررسي اثر هم خوني بر روي صفات توليدي در گاوهاي شيري هلشتاين 1390
4 فوق ليسانس سارا ابراهيم پور برآورد پارامترهاي ژنتيكي ناهنجاريهاي توليدمثلي و صفات توليدي وارتباط آنها با همخوني در گاو هلشتاين 92/6/20
5 فوق ليسانس کيارش اعتماد بررسي مقاومت بره هاي آميخته به نماتود همونکوس کونتورتوس درايستگاه خلعت پوشان 92/6
6 فوق ليسانس کاوه کسرايي آزمون انساب در جمعيت گوسفندهاي دو رگه ايستگاه خلعت پوشان به کمک نشانگرهاي ريز ماهواره 92/6
7 فوق ليسانس مريم خالقي بررسي عوامل ژنتيکي و غيرژنتيکي برخي بيماري هاي گاوهاي هلشتاين درگله هاي صنعتي استان آذربايجان شرقي 92/6
8 فوق ليسانس ساناز محمد رحيمي تعيين ضرايب اقتصادي صفات رشد بدن و پشم در گوسفند نژاد ماکويي 92/6
9 فوق ليسانس مهناز اديب ارزيابي عملکرد برخي از گله‌هاي مرغ مادر گوشتي استان آذربايجان‌شرقي در مقايسه با استانداردها 91/6
10 فوق ليسانس علي البرزي تاثير استفاده از پر پروبيوتيک و فايتوبيوتيک در جيره غذايي مرغان تخمگذار بر عملکرد و کيفيت تخم مرغ 91/6
11 فوق ليسانس طيبه عليزاده بررسي اثرات سن گله مادر گوشتي و طول دوره انبار تخم مرغ روي خصوصيات تخم مرغهاي آماده جوجه کشي 91
12 فوق ليسانس معصومه فرخي راد بررسي روابط ژنتيکي بين تداوم شيردهي و صفات توليد مثلي گاوهاي هلشتاين 90
13 فوق ليسانس اکرم گيتويي تأثير استفاده از مولتي آنزيم آويزايم 1502 در جيرههاي غذايي بر پاي? ذرت - کنجال? سويا با سطوح مختلف انرژي قابل متابوليسم بر عملکرد و صفات لاش? جوجههاي گوشتي 90/6
14 فوق ليسانس مونا حبشي زاده اصل بررسي مقاومت ژنتيكي نسبت به نماتودهاي دستگاه گوارشي درگوسفندان نژاد قزل وآميخته¬ي قزل-بلوچي ايستگاه خلعت پوشان 91/6
15 فوق ليسانس ميثم کارکن بررسي صفات رشد گوسفند نژاد قزل تحت سيستم روستايي در منطقه ليقوان 90
16 فوق ليسانس محمد مصطفي پورسيف خصوصيات اسپرم قوچ‌هاي دورگ در ترکيب‌هاي ژنتيکي آرخارمرينو-قزل،‌ آرخارمرينو-مغاني، مغاني-بلوچي و قزل-بلوچي 90/6
17 فوق ليسانس سعادت صادقي بررسي عوامل موثر بر توليد و ترکيب شير در گوسفندان دورگ نسل سوم (F3) قزل-آرخامرينوس، مغاني-آرخامرينوس و نژاد خالص قزل 90/6
18 فوق ليسانس ناصر شيرو تعيين اهداف اصلاح نژادي و ضرايب اقتصادي در گوسفند نژاد هرکي 90
19 فوق ليسانس فاطمه سلطان پور اثررقيق کننده هاي مختلف در نگهداري اسپرم مايع ومنجمد در فصل توليد مثلي و غيرتوليدمثلي گوسفند 90
20 فوق ليسانس سعيد سعادتي ارزيابي مدل هاي مختلف رشد در پيش بيني وزن بدن گوسفندان ماکوئي و رامني بهمن 92
12345
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد