وب سایت شخصی باقر صدري نياردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 دکتري ابراهيم خليل هومن بررسي ساختار و محتواي آثار سيمين دانشور 1390
2 فوق ليسانس زهرا سادات غيبي پيوند جلوه هاي طبيعت با انديشه ناصرخسرو بر اساس ديوان او 1384
3 فوق ليسانس ناهيد عيسي زاده امثال وحکم و تعابير عاميانه در ادبيات داستاني(1340-1320) اسفند 1384
4 فوق ليسانس حميد رضا جنگ ميري نمايش و نمايشنامه نويسي در ايران از آغازتاسال1300 خرداد 1385
5 فوق ليسانس حميده ساکت تبار بررسي رمانتيسم درساختارومحتواي شعر فريدون مشيري اسفند 1385
6 فوق ليسانس ستار پير عين الدين تخيل ونمود آن در قصايد و غزليات شهريار دي 1387
7 فوق ليسانس مهناز ابهري سيماي شهروروستا در داستان هاي غلامحسين ساعدي اسفند 1388
8 فوق ليسانس حسين رسول زاده بررسي نماد هاي اميد و نااميددر شعر معاصر فارسي دي 1388
9 فوق ليسانس خديجه پور زيني بررسي ساختار و محتواي اشعار هوشنگ ابتهاج و يدالله مفتون اميني مهر 1386
10 فوق ليسانس افروز سلطانيان تاثير شعر رمانتيک فريدون توللي بر اشعار فروغ فرخزاد و نادر نادر پور شهريور1388
11 فوق ليسانس حسن پور کهنمويي بررسي و تحليل حکايت و تمشيلات الهي نامه م اسرار نامه 1382
12 دکتري ابراهيم رنجبر وصف و تحليل شخصيت هاي هفت رمان واقعگرا بهمن 1384
13 فوق ليسانس اصغر پور غفاري طبقه بندي و تحليل محتوايي داستان کوتاه از 1332 تا 1342 1390
14 دکتري سعيد کريمي شکل شناسي داستان کوتاه ايراني ار1300تا1357بر تاملي براثار مهم اين دوره دي 1388
15 فوق ليسانس مرضيه صيادي بررسي صوري و طبقه بندي مفاهيم و موضوعات معارف بهاولد،فيه مافيه مولاناو معارف سلطان ولد اسفند 1384
16 فوق ليسانس غلامرضا باطني صادق هدايت و بررسي نگرش تراژيک در اثاراو شهريور1386
17 فوق ليسانس رباب وحدتي خواجه تحليل خاستگاه اشارات و رخدادهاي سياسي و اجتماعي در چرند و پرند دهخدا شهريور91
18 فوق ليسانس رقيه قصابي سيماي زنان درآثار جلال آل احمدو سيمين دانشور شهريور91
19 فوق ليسانس زهرا اکبر پور بررسي ساختار و محتواي داستان هاي مرادي کرماني 1391
20 فوق ليسانس مريم منفرد نعمتي بررسي تطبيقي درون مايه هاي قصه هاي آذربايجان 1391
12
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد