وب سایت شخصی سعيد مشگينيردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس احسان زيبا تشخيص، طبقه‌بندي و مکان‌يابي خطا در خطوط انتقال جبران‌شده سري با استفاده از ترکيب تبديل موجک و ماشين بردار پشتيبان (مشاور) 93/06/19
2 فوق ليسانس آرام احمدي روش طبقه‌بندي تصاوير ابر‌طيفي بر اساس نظريه گراف (مشاور) 93/09/19
3 فوق ليسانس زهرا کريمي فشرده سازي مقياس پذير تصاوير پزشکي مبتني بر تصويربرداري تشديد مغناطيسي و توموگرافي کامپيوتري با استفاده از تبديل موجک گسسته (راهنما) 95/11/18
4 فوق ليسانس کاوان محمودي فشرده سازي و بازسازي تطبيقي تصاوير تشديد مغناطيسي با استفاده از روش حسگري فشرده كور (راهنما) در حال تکميل
5 فوق ليسانس ليدا زارع لاهيجان آشكارسازي و تحليل رگهاي خوني شبكيه بر اساس فنون مبتني بر نمايش چندمقياسي تصوير (راهنماي اول) در حال تکميل
6 فوق ليسانس مرتضي محمدي فام آشکارسازي و خوشه بندي تومورهاي مغزي در تصاوير MRI مغزي با استفاده از ويژگيهاي آماري (مشاور) در حال تکميل
7 فوق ليسانس ائلناز فروهنده بررسي ويژگيهاي مقاوم در بازشناسي گفتار احساسي (مشاور) در حال تکميل
8 فوق ليسانس هژار گويلي تفکيک جريان هجومي از جريان خطا در ترانسفورماتورهاي قدرت با در نظر گرفتن اثر اشباع ترانسفورماتورهاي جريان (مشاور دوم) در حال تکميل
9 فوق ليسانس ثمين طاهري حذف پژواک از سيگنال گفتار مبتني بر تخمين پاسخ ضربه مرتبط با سر و مدل‌هاي شنوايي (مشاور) در حال تکميل
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد