وب سایت شخصی ميرهادي سيدعربيردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس سعيد دباغچيان شناسايي چهره با استفاده از تبديل DCT(مشاور) 1384
2 فوق ليسانس فرزانه شاهجويي آشکارسازي اجزاي صورت در تصوير(مشاور) 1385
3 فوق ليسانس سعيد مهدي زاده بخشمند تحليل تصويري هوشمند حرکات بدن در رانندگي (مشاور) 1388
4 فوق ليسانس زهرا بونيک آشکارسازي عابر پياده در تصاوير ويديويي(مشاور) 1388
5 فوق ليسانس راضيه کشاورزيان نهان نگاري براي تصحيح خطا در انتقال تصوير 1388
6 فوق ليسانس فاطمه شيرين زاده رديابي مشخصه هاي چهره با استفاده از Particle filter 1389
7 فوق ليسانس محمدباقر اکبري حقيقت ادغام تصاوير شبکه هاي حسگري ديداري در حوزه تبديل 1389
8 فوق ليسانس حميده رضايي تعقيب وسايل نقليه در شبکه هاي حسگري ديداري با استفاده از Particle filter 1389
9 فوق ليسانس اصغر فيضي ديد چند وجهي براي تعقيب انسان با استفاده از Particle filter 1389
10 فوق ليسانس نغمه غزاله استفاده همزمان از واترمارک و رمزنگاري در شبکه حسگري ديداري 1389
11 فوق ليسانس محمد رضا نيک فرد بازيابي نقاط مسدود شده در تعقيب مشخصه هاي چهره 1390
12 فوق ليسانس ابوالفضل کوهي بخش بندي تصوير MRI مغز با استفاده از الگوريتم خوشه يابي بهبود يافته FCM 1390
13 فوق ليسانس فردين مقيمي تشخيص حالت هاي چهره در دنباله ويدئويي با استفاده از فيلتر ذره اي و ماشين بردار پشتيبان 1390
14 فوق ليسانس سيد روح الله مهنا آشکارسازي چهره در نماهاي مختلف(مشاور) 1385
15 فوق ليسانس احسان نامجو آشکارسازي چهره با استفاده از ويژگي رنگ پوست(مشاور) 1385
16 دکتري راضيه پوردرباني Date fruit sorting based on different levels of ripeness using machine vision 1391
17 دکتري سجاد شفيع پور شناسايي چهره در ويدئوبا استفاده ازمنيفولد ظاهر در حال تکميل
18 دکتري رضا افروزيان تخمين موقعيت سه بعدي در تصاوير ورزشي در حال تکميل
19 دکتري محمد اسد پور انتقال سريع داده در كانالهاي PLC با استفاده از ... در حال تکميل
20 فوق ليسانس فرانک شمسافر تحليل چند طيفي و رنگي شناسايي الگوي عنبيه 1391
12
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد