وب سایت شخصی سيدمصطفي شهرآيينيردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس سيدمحسن بيزه فلسفه دکارت بستري براي علم نوين(راهنما) تابستان 89
2 فوق ليسانس عزيزه زيرک باروقي تفسير كاتينگهام از فلسفه دكارت(راهنما) زمستان 91
3 فوق ليسانس نسرين فيروز گذار از نفس به ذهن در فلسفه‌ دكارت و پي‌آمدهاي آن( تابستان 92
4 فوق ليسانس فرانک پيري جايگاه شهود در فلسفه دكارت(راهنما) تابسان 92
5 فوق ليسانس مهديه آهني علم‌النفس در نزد باباافضل و دكارت(راهنما) تابستان 92
6 فوق ليسانس محمدسينا ميرزايي قرائت پل ماسون اُرسِل از فلسفه تطبيقي(راهنما) زمستان 92
7 فوق ليسانس سيده سعيده جلال زاده بررسي مکاتبات دکارت و اليزابت(راهنما) زمستان 93
8 دکتري بتول ذوالقدر آزادي در فلسفه اسپينوزا(راهنماي مشترک) در حال تکميل
9 فوق ليسانس فاطمه اروجي مقايسه تأملات دکارت و المنقذ غزالي(راهنما) در حال تکميل
10 فوق ليسانس فرناز بايبوردي اقدم مقايسه اخلاق دکارت و اخلاق رواقي(راهنما) در حال تکميل
11 فوق ليسانس مسعود عليزاده خوانش هايدگر از عصر جديد به منزله عصر دکارتي(راهنم در حال تکميل
12 فوق ليسانس غزاله سبوکي مقايسه تأملات در فلسفه اولي دکارت و تأملات دکارتي هوسرل در حال تکميل
13 فوق ليسانس سميه وليزاده زارنجي بررسي روش هندسي در فلسفه اسپينوزا(مشاور) زمستان 91
14 فوق ليسانس خديجه عباسي آغجه مشهد جايگاه خدا در فلسفه اسپينوزا (مشاور) زمستان 92
15 فوق ليسانس وحيده بوياقچي قانون و مشيت الهي در فلسفه اسپينوزا(مشاور) زمستان 92
16 فوق ليسانس محمد شريفي نسبت فلسفه و دين نزد ابن رشد و اسپينوزا(مشاور) تابستان 92
17 فوق ليسانس سميرا خراساني آزادي در انديشه اسپينوزا تابستان 93
18 فوق ليسانس سيدحسين حسيني بررسي انتقادي ايرادات گيلبرت رايل بر دوگانه-انگاري دکارت (راهنماي مشترک) در حال تکميل
19 دکتري بيان کريمي مباني مابعدالطبيعي آراء سياسي هابز و اسپينوزا (راهنماي مشترک) در حال تکميل
20 دکتري سيدحسين حسيني بررسي انتقادي ايرادات گيلبرت رايل بر دوگانه-انگاري دکارت (راهنماي مشترک) در حال تکميل
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد