وب سایت شخصی حسين طايفي نصرآباديردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس مريم محصلي بررسي برخي خصوصيات بيوشيميايي و تعيين پارامترهاي ترموديناميكي آنزيم لاكتوپراكسيداز شير در دو گونه شتر و گاو 10/11/89
2 دکتري بهرخ دايي حسني بررسي تغييرات بيوشيميايي- فيزيولوژيکي سيستم آنتي اکسيداني گياه گلرنگ تحت اثر تنش شوري 16/11/89
3 فوق ليسانس رضا رحماني بررسي خصوصيات سينتيكي و برخي پارامترهاي بيوشيميايي رودنيز كبد ماهي قزل آلاي رنگين كمان 1389
4 فوق ليسانس سميرا نظري ارزيابي تغييرات و ارتباط سيستم آنتي اكسيداني آنزيمي و غير آنزيمي پلاسما در اسب هاي عرب مبتلا به پنوموني 1389
5 فوق ليسانس امير حسين رشيدي تغييرات پاتولوژيک بافتي و بيوشيميايي سيستم تنفس درCOPD القائي بوسيله سيگار در گربه 1389
6 فوق ليسانس اسحاق كوچكي مطالعه اثر چاي سبز فاقد کافئين در جيره ماهي مولد ماده بر کيفيت تخم در ماهي قزل آلاي رنگين کمان 1389
7 فوق ليسانس مرجان اهراب تاثيرعصاره فاقد کافئين چاي سبز بر سيستم ايمني غير اختصاصي در موکوس پوست ماهي قزل آلاي رنگين کمان 1390
8 فوق ليسانس صفا جوهري اهر ارزيابي تغييرات سيستم آنتي اکسيداني آنزيمي وغير آنزيمي در جوجه هاي گوشتي متاثر از عصاره هيدروالکلي Rosa canina ولواميزول 1392
9 فوق ليسانس افشين رحمانپور تثبيت آنزيم رودنيز کبد گاوي بر روي بستر نانوحفره MnO2جهت اندازه گيري سيانيد 1392
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد