وب سایت شخصی دکتر خليل وليزاده کامرانردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس نسترن مرادزاده بررسي وضعيت پوشش گياهي دشت تبريز 1383
2 فوق ليسانس زينب جوانشير بررسي آب و هواي كشاورزي كشاورزي دشت مياندوآب 1384
3 فوق ليسانس کاظم خوشدل پژوهش در تكوين ژئومورفولوژي دشت ازومدل ورزقان 1384
4 فوق ليسانس ام البنين عادلي مطالعه كليماتولوژيكي بارش برف در شمالغرب ايران 1384
5 فوق ليسانس سام خلاقي مطالعه كليماتولوژيكي بارش برف در شمالغرب ايران 1385
6 فوق ليسانس هادي نيرآبادي کاربرد تکنيکهاي GIS در مکانيابي دفن رباله 1386
7 فوق ليسانس ناصر باي بررسي و پهنه بندي حرکات توده اي زمين 1386
8 فوق ليسانس نبي محمدي مطالعه آگروکليماي استان کردستان 1386
9 فوق ليسانس بختيار فيضي زاده مقايسه روشهاي پيکسل پايه و شيءگرا در تهيه نقشه هاي 1386
10 فوق ليسانس غلامرضا رنجبر ارزيابي توان اکولوژي اراضي کشاورزي 1386
11 فوق ليسانس عثمان مجيدي بررسي عناصر اقليمي بر تصادفات جاده اي 1387
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد