وب سایت شخصی يوسف نوظهورردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس زهرا پلمه خرد از نظر هابرماس و کانت 1384
2 فوق ليسانس بيت الله ندرلو بررسي انتقادي نظريه بازي هاي زباني ويتگنشتاين 1387
3 فوق ليسانس ذوالفقار همتي ارتباط خدا و جهان در انديشه اسپينوزا و ابن عربي 1387
4 فوق ليسانس جهانگير کريمي مباني حقوق بشر در انديشه کانت 1387
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد