وب سایت شخصی توحيد يوسفي رضاييردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 دکتري مهرداد مهرکام بازسازي سيگنال هاي با الگوي تُنُکي مشابه و مبتني بر منيفلد از بردارهاي اندازه گيري چندگانه در حال تکميل
2 فوق ليسانس سياوش افتخاري فر فشرده سازي همزمان چند ليد سيگنال قلبي بر پايه‌ي نظريه‌ي حسگري فشرده در حال تکميل
3 فوق ليسانس مهدي شمسي تخمين مرتبه‌ي بهينهي تنک بودن و حذف نويز در تئوري حسگري فشرده در حال تکميل
4 فوق ليسانس ليدا زارع لاهيجان آشكارسازي و تحليل رگهاي خوني شبكيه بر اساس فنون مبتني بر نمايش چندمقياسي تصوير در حال تکميل
5 فوق ليسانس کاوان محمودي فشردهسازي و بازسازي تطبيقي تصاوير تشديد مغناطيسي با استفاده از روش حسگري فشرده كور در حال تکميل
6 فوق ليسانس رشيد قرباني تشخيص بيماري هيپرتروفي بطن چپ با استفاده از سيگنال ECG و بر اساس اطلاعات آماري مرتبه بالا 1393
7 فوق ليسانس عبدالستار الله بخش تشخيص بيماري فلاتر دهليزي با استفاده از سيگنال ECG مبتني براطلاعات آماري مرتبه بالا 1393
8 فوق ليسانس شيوا شيخ عليپور استفاده از تصاوير FMRI در حالت استراحت براي تشخيص بيماري طيف اختلالات اوتيسم در حال تکميل
9 فوق ليسانس فاطمه ماکوئي طراحي کرنش سنج پزشکي با استفاده از سنسورهاي فيبرهاي نوري مدرن چندلايه اي 1394
10 فوق ليسانس فاطمه مشاريان ناحيه‌بندي خودکار ضايعات مولتيپل اسکلروزيس در تصاوير MRI مغز مبتني بر روش‌هاي با‌ نظارت در حال تکميل
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد