وب سایت شخصی فرشيد فرنود احمديفرشيد فرنود احمدي

دانشيار دانشکده عمران
    صفحه اصلی

    سوابق تدریس


    افتخارات کسب شده


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد