وب سایت شخصی وحيد پويافروحيد پويافر

استاديار دانشکده مهندسی مکانیک
    صفحه اصلی

    سوابق تحصیلی


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد