وب سایت شخصی معصومه زيناليمعصومه زينالي

استاديار دانشکده ریاضی
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد