وب سایت شخصی عليرضا ختائيردیفنوع پایان نامهعنوان پایان نامه
1 پايان نامه فوق ليسانس مطالعه حذف ماده رنگزاي اسيد قرمز 14 موجود در آبهاي آلوده به روش اكسايش فتوكاتاليزي
2 پايان نامه دکتري بررسي فرآيندهاي اكسايش پيشرفته و كاربرد نانوكاتاليزورها به منظور حذف مقادير كم آلاينده هاي آلي موجود در آب
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد