وب سایت شخصی رضا عبديردیفنوع پایان نامهعنوان پایان نامه
1 پايان نامه فوق ليسانس اتوماسيون فرايند ارزيابي ساز و کار تغذيه بذر در کارنده ها با استفاده از حسگرهاي نوري-الکترونيکي. طراحي ساخت و ارزيابي سيستم.
2 پايان نامه دکتري برنامه ريزي و زمان بندي پروژه هاي مکانيزاسيون کشاورزي با شبکه هاي گرت، (مطالعه موردي: دشت تبريز).
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد