وب سایت شخصی محسن آقاياري هيرردیفنوع پایان نامهعنوان پایان نامه
1 پايان نامه فوق ليسانس سطح بندي توسعه پايداري روستايي با استفاده از GIS: مطالعه موردي بخش هير
2 پايان نامه دکتري تحليل فضايي شبکه مديريت روستايي و ارايه الگوي مناسب مبتني بر IT: مطالعه موردي شهرستان اردبيل
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد