وب سایت شخصی رامين اميرساسانردیفنوع پایان نامهعنوان پایان نامه
1 پايان نامه فوق ليسانس بررسي ايمني سلولي و ارزيابي زير رده هاي لنفوسيتي متعاقب فعاليت شديد هوازي در ورزشکاران مرد وزن
2 پايان نامه دکتري تاثير فعاليت هوازي وامانده ساز بر ماتريکس متالوپروتئينازها و عوامل محرک و مهار کننده ان در مردان ورزشکار و غير ورزشکار
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد