وب سایت شخصی محمد حسين جواريردیفنوع پایان نامهعنوان پایان نامه
1 پايان نامه فوق ليسانس Tradition, imitation et création dans Les Gommes de Robbe-Grillet
2 پايان نامه دکتري دکتراي ادبيات عمومي و تطبيقي فرانسه : گرايش دريافت ادبي La Fin du Nouveau Roman : problèmes esthétiques, problèmes de réception à travers les romans de Robbe-Grillet /
3 پايان نامه دکتري Recherche post-doc : Les théories critiques et littérairesپايان نامه فوق دکتري : ادبيات عمومي و تطبيقي-گرايش نقد و نظريه هاي ادبي
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد