وب سایت شخصی داود مختاريردیفنوع پایان نامهعنوان پایان نامه
1 پايان نامه فوق ليسانس تحليل برخي از مسائل مورفوديناميك دامنه شمالي ميشو داغ و دشت سيلابي كشكسراي
2 پايان نامه دکتري عوامل موثر درگسترش وتكامل مخروط افكنه هاي كواترنري دردامنه شمالي ميشوداغ (آذربايجان ايران ) و ارزيابي توانهاي محيطي آن
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد