وب سایت شخصی محمد فاريابيردیفنوع پایان نامهعنوان پایان نامه
1 پايان نامه فوق ليسانس نقش مديريت در انتقال تکنولوژي
2 پايان نامه دکتري تبيين فرايند شکل گيري ماموريت سازماني و موانع اجرائي آن
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد