وب سایت شخصی فرزاد کتيرائيردیفنوع پایان نامهعنوان پایان نامه
1 پايان نامه دکتري Genotyping (MLST&RAPD) and antifungal susceptibilty profile of candida albicans isolated from Iranian HIV positive patients with Oropharyngeal Candidiasis
2 پايان نامه فوق ليسانس ارزيابي روشهاي تشخيص فنوتيپي افتراق کانديدا دابلي نينسيس از کانديدا آلبيکنس
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد