وب سایت شخصی علي محمدخورشيددوستردیفنوع پایان نامهعنوان پایان نامه
1 پايان نامه دکتري مطالعات زيست محيطي با تاکيد بر مدل سازي
2 پايان نامه فوق ليسانس ژئومورفولوژي دشت اروميه
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد