وب سایت شخصی ليلي محمد خانليردیفنوع پایان نامهعنوان پایان نامه
1 پايان نامه فوق ليسانس پياده سازي و تست الگوريتم ITU-T G.723.1 همراه با ايجاد script هاي مناسب
2 پايان نامه دکتري تضمين کيفيت خدمات در محيط رايانش مشبک با استفاده از پايگاه داده فعال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد