وب سایت شخصی ابوالفضل مجنوني هريسردیفنوع پایان نامهعنوان پایان نامه
1 پايان نامه فوق ليسانس ارزيابي مدل شبيه سازي رشد ذرت (MSM) در مقادير مختلف آب و کود نيتروژنه براي آبياري جويچه اي
2 پايان نامه دکتري مدل¬سازي انتقال و جذب آب در مزرعه¬ کلزاي بهاره با تکيه بر ديناميک رشد ريشه
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    کتاب ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد