وب سایت شخصی محمود محصل فقهيردیفنوع پایان نامهعنوان پایان نامه
1 پايان نامه ليسانس آشكارسازي چندكاربره در سيستم هاي CDMA با استفاده از آشكارساز غيرهمبسته ساز خطي و مقايسه آن با آشكارساز فيلتر منطبق
2 پايان نامه فوق ليسانس بهبود عملكرد مخابرات مشاركتي در شبكه‌هاي مخابراتي بي‌سيم چندكاربره با استفاده از پايانه‌هاي چندآنتني و مدولاسيون وفقي
3 پايان نامه دکتري سامانه‌هاي مخابراتي با گره‌هاي جاذب انرژي
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد