وب سایت شخصی مجيد رضايي بنفشهردیفنوع پایان نامهعنوان پایان نامه
1 پايان نامه دکتري تحليل و مدل بندي بارش در حوضه آبريز قره سو
2 پايان نامه فوق ليسانس هيدرولوژي و ژئومورفولوژي کمي حوضه آبريز قره سو
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد