وب سایت شخصی نقي رستميردیفنوع پایان نامهعنوان پایان نامه
1 پايان نامه ليسانس بررسي اثرات توليدات پراکنده بر ضريب بار شبکه با استفاده از نرم افزار HOMER
2 پايان نامه فوق ليسانس تخمين حالت و پارامترهاي متغير با استفاده از مشاهده گرها و کنترل تطبيقي در کنترل برداري بدون سنسور موتور القايي
3 پايان نامه دکتري طراحي بهبود يافته ژنراتور سنکرون مغناطيس دائم با شار محوري با کوپلاژ مستقيم به توربين بادي
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد