وب سایت شخصی کتايون نفوذيردیفنوع پایان نامهعنوان پایان نامه
1 پايان نامه دکتري مطالعه نقش پروتئين هاي غشا خارجي اورنيتوباکتريوم رينوتراکئال در اتصال به سلول هاي مخاط ناي ماکيان
2 پايان نامه فوق ليسانس اندازه گيري حداقل غلظت مهارکننده کينولونها در Escherrichia coli جداشده از مرغ هاي گوشتي
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد