وب سایت شخصی وحيد پويافرردیفنوع پایان نامهعنوان پایان نامه
1 پايان نامه ليسانس فرايند شکلدهي قطعات منيزيمي در فاز نيمه جامد به روش تيگزومولدينگ
2 پايان نامه فوق ليسانس مدلسازي و شبيه سازي فرايند تيگزوفورجينگ آلومينيوم AL356
3 پايان نامه دکتري ارائه مدلي مناسب براي تعيين پنجره فرايند شکلدهي نيمه جامد فولاد
    صفحه اصلی

    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد