وب سایت شخصی شهرام روستاييردیفنوع پایان نامهعنوان پایان نامه
1 پايان نامه دکتري -تحليل ديناميك زمين لغزش ها و علل وقوع آنها با استفاده از روشهاي مورفومتري؛ 1379.
2 پايان نامه فوق ليسانس پزوهشي در ژئومورفولوژي حوضه قلعه چاي عجب شير.1373.
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد