وب سایت شخصی جلال شيريردیفنوع پایان نامهعنوان پایان نامه
1 پايان نامه ليسانس اندازه گيري جريان: روشها و ابزارها
2 پايان نامه فوق ليسانس بررسي تأثير مقاومت ورودي بر عملکرد زهکش هاي زيرزميني
3 پايان نامه دکتري تخمين تبخير و تعرق مرجع: تحليل مقايسه اي بين روش هاي هوش مصنوعي و مدلهاي فيزيکي تجربي متداول
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد