وب سایت شخصی مهدي ضرغاميردیفنوع پایان نامهعنوان پایان نامه
1 پايان نامه دکتري تدقيق عملگر ميانگين وزني مرتب با درنظر گرفتن عدم قطعيت‌هاي فازي و احتمالي، موردپژوهي: اولويت‌بندي اجراي طرح‌هاي توسعه منابع آب در ايران
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد