وب سایت شخصی داود بهبوديردیفعنواناندازه(بایت)تاریخ
1  mabani v mafihim 914944 2011/12/28
2  Ch 6- Deman -supply 3409408 2011/12/28
3  Ch 7 1014272 2011/12/28
4  Ch 10 2520576 2011/12/28
5  Ch 19 2121216 2011/12/28
6  Niroy Ensani 1760256 2011/12/28
7  اقتصاد خرد 2 - حداکثرسازي سود 1 351417 2012/02/20
8  اقتصاد خرد 2 - حداکثرسازي سود 2 390522 2012/02/20
9  اقتصاد خرد 2 - بازار رقابت کامل 1 406612 2012/02/20
10  اقتصاد خرد 2 - بازار رقابت کامل 2 750910 2012/02/20
11  اقنصاد خرد 2 1115363 2012/03/09
12  اقنصاد خرد 2 4359586 2012/03/09
13  اقنصاد خرد 2 1005109 2012/03/09
14  اقنصاد خرد 2 833422 2012/03/09
15  اقتصاد خرد 2- Var Ch 25 Monopoly Behavior 562251 2012/03/09
16  اقتصاد خرد 2- Var Ch 27 Oligopoly 1052417 2012/03/09
17  تمرينات بازار رقابت از کتاب نيکلسون 1714128 2012/03/24
18  factor demand 359048 2012/05/31
19  Factor Market 207530 2012/05/31
20  Game Theory 1028974 2012/05/31
12
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد