وب سایت شخصی سحرانه قائميردیفعنواناندازه(بایت)تاریخ
1  Book 2635718 2016/06/16
2  01_SC_lecture 192945 2016/10/04
3  02_SC_lecture 1640789 2016/10/05
4  SC_lecture_03 330992 2016/10/19
5  SC_lecture_04 291128 2016/10/24
6  SC-lecture-05 509058 2017/10/15
7  SC-lecture-06 423422 2017/10/15
8  SC-lecture-07 320088 2017/10/22
9  SC-lecture-08 506012 2017/10/22
10  Control-01 1151321 2017/10/22
11  Control-02 1055752 2017/10/31
12  SC-lecture-09 1962610 2017/11/11
13  Control-03 884621 2017/11/15
14  Control-04 798682 2017/11/15
15  Control-05 761672 2017/11/15
16  SC-lecture-10 1178201 2017/12/02
17  SC-lecture-11 1591359 2018/01/06
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد