وب سایت شخصی هيرش سيديردیفعنواناندازه(بایت)تاریخ
1  Digital Protection Presentation 1 1740264 2011/09/25
2  Digital Relay Hardware 378163 2011/10/04
3  Digital Protection Presentation 2 512406 2011/10/09
4  Advanced Protection 1 660240 2011/10/23
5  Digital Protection Presentation 3 471090 2011/10/23
6  Advanced Protection 2 3865562 2011/11/03
7  Digital Protection Presentation 4 1270103 2011/11/12
8  Digital Protection Presentation 5 424974 2011/12/07
9  Digital Protection Presentation 6 465232 2011/12/25
10  Advanced Protection 4 419503 2012/01/24
11  Advanced Protection 5 785644 2012/05/22
12  Single Line Diagram 4003477 2012/05/28
13  Advanced Protection 6 499350 2012/05/30
14  اطلاعات تخمين فركانس 6050120 2013/05/14
15  Power System Dynamics Course Note 2 5275410 2014/02/25
16  Fault data 37622 2014/04/19
17  آزمايشگاه فشارقوي 1593161 2014/04/24
18  Power System Dynamics Course Note 4 1509237 2014/04/27
19  Power System Dynamics Course Note 5 3141420 2014/05/17
20  Power System Dynamics Course Note 6 1849452 2014/05/30
12
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    دروس


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد