وب سایت شخصی مسعود حسين زاده اصلردیفعنواناندازه(بایت)تاریخ
1  پروژه بتن (محاسبه نيروي زلزله) 24911 2015/10/12
2  فصل هفتم استاندارد 2800 (بنايي) 2141833 2016/09/16
3  جزوه بنايي-قسمت محاسباتي 691397 2016/10/25
4  خلاصه فرمول بتن 1 307206 2016/12/12
5  خلاصه فرمول بنايي 181129 2016/12/12
6  بتن (معماري) 3037692 2017/02/11
7  بتن پيش تينده-ACI 412064 2017/02/26
8  بتن پيش تينده-PCA 2172375 2017/02/26
9  بتن پيش تينده-formula 127226 2017/02/26
10  جزوه بتن - معماري 3074980 2018/02/10
11  تمرين بتن 2 100792 2018/03/10
12  پروژه بتن 108651 2018/07/10
13  جزوه بتن (1 و 2) 14974464 2019/02/11
14  خلاصه فرمول بتن 2 512693 2019/06/02
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق تدریس


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد