وب سایت شخصی جواد نعمتيانردیفعنواناندازه(بایت)تاریخ
1  نمونه lingo 286302 2017/10/31
2  نمونه Gams 20558 2017/11/04
3  منبع 1 درس تحقيق در عمليات 1 9470745 2018/09/22
4  منبع 2 درس تحقيق در عمليات 1 13035057 2018/09/22
5  منبع 3 درس تحقيق در عمليات 1 29733181 2018/09/22
6  منبع 4 درس تحقيق در عمليات 1 10549778 2018/09/22
7  CV 156160 2019/11/16
8  طرح درس کنترل پروژه 40448 2020/09/15
9  طرح درس کنترل موجودي 1 38912 2020/09/15
10  تکاليف کنترل پروژه 38400 2020/09/15
11  طرح درس برنامه ريزي رياضي 21032 2020/09/15
12  تکاليف درس برنامه ريزي رياضي 33792 2020/09/15
13  تکاليف کنترل موجودي 1 30720 2020/09/19
    صفحه اصلی

    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد